Apie mus

“Verslininkų namų” veiklos tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi ir padėti veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą, užtikrinant kokybiškas ir prieinamas konsultacines, mokymo ir informacines paslaugas.

Verslo informacijos centras:

  • skatina gyventojų verslumą ir užimtumą;
  • padeda įsikurti naujoms įmonėms;
  • padeda įmonėms prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

“Verslininkų namuose” teikiama informacija pradedantiesiems verslininkams bei jau veikiančioms įmonėms. Nuolat organizuojami renginiai: seminarai, diskusijos. Didelė dalis renginių – nemokami. Nuolat konsultuojama įmonės steigimo, buhalterinės apskaitos, mokesčių, verslo plano rengimo, ES struktūrinių fondų, finansinės paramos gavimo bei kitais verslui aktualiais klausimais.

Top