Darbdaviams – finansinės paskatos įdarbinti jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų užimtumui ir skatinti darbdavius kurti daugiau darbo vietų, pradedama įgyvendinti nauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojama priemonė „Parama darbui“. Darbdaviai, kurie planuoja įdarbinti jaunimą iki 29 m. arba vyresnius nei 54 m. asmenis, jau gali kreiptis dėl darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo. Tam Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 40,5 mln. Eur.

„Šiomis finansinėmis paskatomis bus didinama darbdavių motyvacija kurti daugiau darbo vietų ir sudaryti galimybes gauti darbą jo ieškantiems ir neaktyviems asmenims, darbo rinkoje turintiems sunkesnes galimybes įsidarbinti, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Darbdaviams bus kompensuojama 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio. Jeigu jaunuolis iki 29 m. įsidarbino pirmą kartą, galės gauti darbo užmokesčio kompensaciją iki 12 mėnesių. Jei įmonė įdarbins vyresnį nei 54 metų asmenį, neturintį darbo pastaruosius 6 mėn., kompensacija galės būti mokama iki 24 mėn.

„Darbo užmokesčio kompensavimu gali pasinaudoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, įdarbinę darbuotoją ir pateikę INVEGAI paraišką. Be to, darbdaviai galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus tokiam poreikiui“, – sako UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius Audrius Zabotka.

Per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį viena įmonė iš viso galės gauti iki 200 00 Eur kompensaciją. Viena įmonė galės kreiptis dėl neriboto darbuotojų, dėl kurių įdarbinimo bus galima prašyti kompensacijos, skaičiaus.

Įgyvendinant šią priemonę, planuojama, kad bus įdarbinta 5 000 vyresnių nei 54 metų amžiaus asmenų ir 30 000 jaunuolių nuo 18 iki 29 metų.

Iš viso pagal priemonę „Parama darbui“ numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas. Pirmajam kvietimui teikti paraiškas skirta 15 mln.  Eur, paraiškos bus priimamos iki 2019 m. vasario 28 d., antrąjį kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2019 m. I ketv., tam yra skirta daugiau nei 25 mln. Eur.

Paraiškos formą galima rasti ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt arba www.invega.lt. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą atliks INVEGA.

Apie priemonę „Parama darbui“

2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu įgyvendinama priemone „Parama darbui“ siekiama toliau tęsti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ veiklas. Priemonės tęstinumas ir skiriamos konkrečios finansinės paskatos darbdaviams užtikrins galimybes integruotis į darbo rinką sunkumus patiriantiems asmenims: jaunimui – išbandyti save, įgyti pirmųjų darbinių įgūdžių, o vyresniems – tęsti darbinę veiklą ir išlikti aktyviems darbo rinkoje. Tikimasi, kad papildomas valstybės dėmesys teikiant finansines paskatas darbdaviams, priimantiems į darbą jaunus, darbo patirties neturinčius asmenis iki 29 m. ir (arba) įdarbinančius vyresnius nei 54 metų asmenis, skatins juos keisti požiūrį į darbo vietų kūrimą asmenims, kurie ne visada visiškai pasirengę konkuruoti darbo rinkoje arba dėl tam tikrų priežasčių negali to daryti sklandžiai.

Priemonę įgyvendina INVEGA.

Related posts

Top