Paskelbtas priemonės „Naujos galimybės LT” kvietimas

Informuojame, kad š. m. gegužės 31 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 45 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas sudaro 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2016 m. rugpjūčio 2 d., daugiau informacijos apie priemonę ir jos kvietimą galima rasti čia.

Related posts

Top