Projektai

kuriame-lietuvos-ateiti1

Projekto vykdytojas  Veslo centrų asociacija
Projekto pavadinimas „Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ – Marijampolės regionas“
Programa Projektas iš dalies finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšų
Projekto numeris VP2-2.2-ŪM-02-K-01-001

 

Projekto trukmė: 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. birželio 30d.
Projekto veiklos: 1.Individualios konsultacijos temomis:

– verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.);

– juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.);

– juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internacionalizacija ir pan.);

– kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms (pagalba rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan.)

2. Individualios ekspertinės konsultacijos

– verslo reguliavimo klausimai (ES verslo reglamentai, mokesčių lengvatos inovacijoms, frančizė, licenzijamas, ir pan.);

– juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (inovaciniai projektai, technologijų perdavimas/perėmimas, inovacijų vadyba, inovacijų finansavimas, personalo parinkimas, kūrybinio verslininkavimo instrumentai ir pan.);

– juridinio asmens aplinkos klausimai (tarptautinė partnerystė, klasteriai, SVV ir stambaus verslo kooperacija, technologinės raidos tendencijos, eksporto partnerių paieška, rizikos kapitalas ir pan.);

3. Informaciniai renginiai

Projekto partneriai Lietuvos pramoninkų konfederacija

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius

VšĮ Šakių informacijos centras

VšĮ   Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ „Verslininkų namai“

 

kuriame-lietuvos-ateiti1

Projekto vykdytojas Veslo centrų asociacija
Projekto pavadinimas „Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ – Utenos regionas“
Programa Projektas iš dalies finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšų
Projekto numeris VP2-2.2-ŪM-02-K-01-003

 

Projekto trukmė: 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. birželio 30d.
Projekto veiklos: 1.Individualios konsultacijos temomis:

– verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.);

– juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.);

– juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internacionalizacija ir pan.);

– kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms (pagalba rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan.)

2. Individualios ekspertinės konsultacijos

– verslo reguliavimo klausimai (ES verslo reglamentai, mokesčių lengvatos inovacijoms, frančizė, licenzijamas, ir pan.);

– juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (inovaciniai projektai, technologijų perdavimas/perėmimas, inovacijų vadyba, inovacijų finansavimas, personalo parinkimas, kūrybinio verslininkavimo instrumentai ir pan.);

– juridinio asmens aplinkos klausimai (tarptautinė partnerystė, klasteriai, SVV ir stambaus verslo kooperacija, technologinės raidos tendencijos, eksporto partnerių paieška, rizikos kapitalas ir pan.);

3. Informaciniai renginiai

Projekto partneriai Lietuvos pramoninkų konfederacija

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

VšĮ Utenos verslo informacijos centras

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatorius

VšĮ Anykščių verslo informacijos centras

VšĮ Zarasų verslo informacijos centras

 

 

EUROPOS SĄJUNGA


PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJA DIDINANT VERSLUMO KOMPETENCIJAS

Projekto vykdytojas:  Kauno verslo informacijos centras  „Verslininkų namai”.

Projekto tikslas:  Skatinti prieglobstį gavusių užsieniečių spartesnę integraciją į darbo ir verslo rinkas, siekiant jų socialinės ekonominės padėties gerėjimo bei efektyvios integracijos į vietos bendruomenę.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012.01.01 – 2013.06.30

Projektą finansuoja Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2011 metinė programa.

Projekto tikslinė grupė – prieglobstį gavusieji užsieniečiai, kurie norėtų kurti savo verslą ir norėtų tai atlikti praktiškai.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti verslo kūrimo ir valdymo mokymus;
2. Organizuoti asmeninių įgūdžių formavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymus;
3. Teikti praktinę pagalbą įsidarbinant;
4. Suburti pabėgėlių savi-pagalbos grupę ir organizuoti aktyvią jos veiklą.

Projektu sprendžiama problema:

Lietuvoje veikia įvairios organizacijos, kurios rūpinasi pabėgėliais ir jų integraciją į visuomene, tačiau yra susiduriama su problema, kad pabėgėliams trūksta specifinių žinių ir gebėjimų, kad jie greičiau pritaptų visuomenėje, užsiimtų aktyvia ekonomine veikla ir gebėtų savarankiškai savimi pasirūpinti.
Pastebėta, kad prieglobstį gavusių užsieniečių tarpe yra noras pradėti savo verslą arba organizuoti savo veiklą siekiant didesnės ekonominės naudos. Jie susiduria su problema, kad neturi bazinių vadybos, teisės, psichologijos žinių, kurių dėka galėtų ryžtis pradėti organizuoti savo verslą arba siekti karjeros įmonėje, kurioje dirba.

Projekto metu bus:

  • Organizuoti verslo pradžios mokymai;
  • Organizuoti verslumo ir lyderystės mokymai;
  • Organizuoti kompiuterinio raštingumo ir technologijų panaudojimo versle mokymai;
  • Organizuoti karjeros planavimo ir efektyvios darbo paieškos strategijos mokymai;
  • Organizuoti psichologiniai mokymai, skirti pasirengti pokalbiui su darbdaviu;
  • Teikiamos individualios konsultacijos įmonių steigimo ir verslo planų rengimo klausimais;
  • Teikiama praktinė pagalba įsidarbinant;
  • Surengti susitikimai su įvairiais specialistais bei su potencialiais darbdaviais;
  • Suburta pabėgėlių savi-pagalbos grupė ir organizuota jos veikla.
Atsisiųskite projekto lankstinuką pdf formatu.

 

 

Top